Ammatillinen koulutus

Maahanmuuttajat voivat opiskella samoja ammatillisia opintoja ja tutkintoja kuin suomalaisetkin.

Ammatillinen perustutkinto


- Tutkinnon suorittaminen kestää 3 vuotta (laajuus on 120 opintoviikkoa).
- Koulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa, kansanopistoissa ja oppisopimuskoulutuksena.
- Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja ammattisivistys ja työelämässä tarvittava ammatillinen pätevyys.
- Opintoihin kuuluu ammatillisten opintojen lisäksi jonkin verran yleissivistäviä opintoja, joita ovat kielet, matematiikka, fysiikka ja kemia, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto sekä taide ja kulttuuri.
- Kaikkiin tutkintoihin kuuluu vähintään puolen vuoden työssäoppimisen jakso. Se on työpaikoilla tapahtuvaa ohjattua opiskelua.
- Maahanmuuttajien opetus voidaan järjestää joustavasti.

Hakeminen
- Ammatilliseen peruskoulutukseen voi hakea, kun on suorittanut peruskoulun tai sitä vastaavan koulutuksen. Myös ylioppilaita voidaan valita koulutukseen.
- Ammatilliseen koulutukseen haetaan yhteishaussa.
- Jos hakijalla ei ole suomalaisen koulun päättötodistusta, hänet voidaan valita joustavassa valinnassa.
- Hakijoille ei ole ikärajaa
- Ulkomaan kansalaisuus ole este valinnalle.

Valinta
Koulutuksen järjestäjä voi arvioida hakijan kielitaitoa kielikokeella tai haastattelulla. Samalla selvitetään opiskelijan mahdollisuuksia selviytyä opinnoista.

Kainuussa ammatillista koulutusta järjestää Kainuun ammattiopisto.


Ammatillinen aikuiskoulutus


Maahanmuuttajat voivat suorittaa ammatillisen koulutuksen myös aikuiskoulutuksena.
Silloin he suorittavat ammatillisen tutkinnon näyttötutkintona.

Näyttötutkintona voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Näyttötutkinnot suoritetaan yleensä niin, että oppilaitokset järjestävät tutkintoon tai sen osiin valmistavaa koulutusta, jonka yhteydessä opiskelija osoittaa taitonsa näytöillä.

Näyttötutkinto-opas

Tutkintotodistuksen ainoa kriteeri on, että tutkinnon suorittaja osoittaa näytöissä tutkinnon perusteissa edellytetyn osaamisen.

Opiskelija ja koulutuksen järjestäjä laativat yhdessä henkilökohtaisen opiskeluohjelman, johon sisältyvät näyttösuunnitelma ja oppimissuunnitelma.

- Henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassa otetaan huomioon myös maahanmuuttajan ohjaus- ja tukitarpeet.
- Esimerkiksi selvitetään suomen/ruotsin kielen taso ja suomalaisen työelämä- ja yhteiskuntatiedon riittävyys
- otetaan huomioon päätökset ulkomailla suoritettujen tutkintojen rinnastamisesta ja tunnustamisesta, samoin vertailulausunnot ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista.

Ammatillista aikuiskoulutusta Kainuussa järjestää Kainuun ammattiopisto.


Oppisopimuskoulutus


Ammatin voi opiskella myös oppisopimuskoulutuksena.
Oppisopimuskoulutuksesta löydät lisätietoja
täältä
Julkaistu: 22.10.2013 13:07

Ylläpito